John Dongs Dragoner kan kontaktes på følgende e-mail adresser:

Formanden
Væsel

formand@dragonerne.dk

Sekretæren

sekretaer@dragonerne.dk

vaesel@dragonerne.dk

Rayman
Kassereren

kasserer@dragonerne.dk

rayman@dragonerne.dk