At studere botanikken:
Begreb der dækker det fænomen, at en dragon sniger sig rundt i Mølleparken (Århus) på jagt efter nærringsdrivende udi euforiserende stoffer. (Se evt. sangen ”Kåre i Parken”)

Dong, John:
Manden der i en lang årrække besad det lukrative job at donge tilforladelige fodboldresultater frem på de danske TV-skærme, og dermed reelt afgjorde millioner af tipperes skæbne.
At holde sig gode venner med John Dong var derfor af allerstørste vigtighed for en tipper. I vor moderne (spotslørdag-løse) tipskultur har John Dong efterhånden mest mytisk betydning. Han optræder dog stadig på DR-online’s Dongbold.

Dragon:
Oprindelig en let bevæbnet infanterist, hvis speciale var hurtige angreb. I dag betegnelsen for den aller inderste kreds af John Dong-tro tippere.

Dragonade:
En hård straf, der tildeles af dragonerne (som oftest internt). Kendes også fra ”Dragonaderne”, der var systematisk forfølgelse (læs mishandling) af franske huguenotter. Over 100.000 af disse konverterede til katolicismen for at undgå dragonaderne.

Elstar:
Dragonernes yndlingsæble (lille, saftigt og let rødt) . Æblet fik sin ilddåb i forbindelse med en heftig diskusion i cyberspace vedrørende et billede af lettere erotisk karakter.

En tur til Samsø:
Ikke melding i terningespil, som mange fejlagtigt tror, men derimod fænomenet på kirurgisk vis at få kappet sædstrengen - og deraf frataget sin virilitet (For østjyder sker dette oftest på privatklinik på Samsø). Kendes bedst af den ældste del af Dragonerne, der dog hårdnakket påstår, at indgrebet ikke efterlader sig decideret fysisk uformåenhed.

Henrik:
Dansk mandsnavn; fra tysk Heinrich, betyder “hjem-mægtig”.

Jannik:
Mandsnavn, (i Norge dog kvindenavn), fra Johannes; "den hvem Gud er nådig".

 

Kåre:
Oldnordisk mandsnavn; betyder “den krøllede”.

Krølle:
“En Krølle” er dragonernes standard betegnelse for en 1-2 gardering, idet den er yderst populær hos dragonen Krølle aka. Kassereren.

Lars Bo:
Dansk/oldnordisk mandsnavn; fra helgennavnet Laurentius og Búi: “den boende”.

Max:
Mandsnavn; over tysk fra det latinske Maximinianus, dannet ud fra maximus: “den største”.

Portvinssuppe:
Klassisk dragon-traktement. 4 liter portvin hældes i en rummelig gryde. Varmes op til ca. 70 grader. En pose makroner tilsættes 5 minutter før servering. Spises som al anden suppe med ske, og til retten serveres et let afkølet glas portvin.

Slendrian:
Betegnelse for det at overtræde en eller flere dragon-regler. Medfører som oftest en dragonade.

Sokrates:
Græsk filosof (369-399 f.kr.) I dragonregi er en “Sokrates”, når en Dragon stabler en lang forsvarstale på benene for f.eks. at undskylde en glemt tipning.
Sokrates anerkendte ikke statens guder, og fordærvede ungdommen. Blandt andet derfor blev han dømt til døden. Hans berømte forsvarstale er overleveret til eftertiden gennem hans elev, Platon.
Sokrates kom dog sine bødler i forkøbet ved at drikke gift (skarntydesaft).

Tro:
Den tillid til og afhængighed af (John Dong), som betinger enhver form for religiøs erkendelse og erfaring, svarende til, at tænkning (viden) er middel for anden erkendelse. Tro er ikke forbeholdt noget enkelt religiøst samfund, men arter sig uhyre forskelligt alt efter, hvilke metafysiske begreber og kultiske ytringer den enkelte religion bæres op af.
Da troen principielt forholder sig til en oversanselig virkelighed, kan dens gyldighed hverken godtgøres eller bestrides ved argumenter.

Øl:
Alkoholgæret drik, fremstillet af vand, malt, eventuelt iblandet umaltet kornstivelse af majs eller ris, samt humle og gær. Indtagelse kan medføre beruselse.